3D Republika - 3D štampači, 3D skeneri i materijali

PRESLOVLJAVANJE >> Ćirilica <-> Latinica konvertor

Namena programa je da vam omogući preslovljavanje tekstova i HTML stranica iz latiničnog u ćirilično pismo i obrnuto. U polje ispod unesite tekst ili adresu internet stranice za preslovljavanje , odaberite polazno pismo sa koga prreslovljavate i kliknite "PRESLOVI".

Tekst ili adresa internet strane koju preslovljavate


3D Republika - Postani državljanin

Ako odaberete opciju automatskog prepoznavanja, program će na osnovu toga da li postoje ćirilična slova sam odlučiti koje je polazno pismo.

Algoritam je sledeći:

Ukoliko u tekstu koji se prevodi postoji neki od znakova koji ne postoje u ISO-8859-2 kodnom rasporedu, prevodi se sa ćirilice na latinicu. U suprotnom se prevodi sa latinice na ćirilicu.


Neki tekstovi sadrže neke, na primer engleske, reči koje ne bi trebale da se prevode u ćirilično pismo (kao što su reči Windows, Web, address book, linux itd), korišćenjem napredne opcije preslovljavanja, programu se može reći da te fraze ne prevodi.

Postoji oko 100 fraza koje se ne prevode.